Politica de confidentialitate

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă Politica de Confidenţialitate Fero Mex, detaliată în cele ce urmează.
 
Această Politică de Confidenţialitate descrie modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Fero-Mex Co S.R.L. (“Fero Mex”) în legătură cu operarea acestui site web, furnizarea serviciilor sale, vânzarea produselor sale, în scopul de a vă ţine la curent cu iniţiativele sale şi pentru a înbunătăţi modul în care vă deservim. Pentru orice întrebare specifică, va adresăm rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poştă la adresa Fero Mex, Bd. Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2 Bucuresti, cod postal 020337.
 
Fero Mex este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal cu nr. 0028708. Fero Mex respectă dreptul la confidenţialitate al tuturor utilizatorilor site-urilor sale şi al persoanelor ale căror date le prelucrează în alte moduri şi orice informaţie colectată despre dumneavoastră va fi utilizată, în primul rând, pentru furnizarea serviciilor pe care le puteţi solicita iar în al doilea rând pentru a vă ţine la curent cu iniţiativele Fero Mex şi pentru ameliorarea modului în care vă deservim. Realizăm acest lucru prin utilizarea în mod adecvat a acestor informaţii, astfel cum este detaliat în cele ce urmează.
 
Informaţiile nu vor fi dezvăluite niciunei persoane din afara Fero Mex. Informaţiile vor fi tratate în conformitate cu prevederile legislaţiei române cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, în special în conformitate cu Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea privind Protecţia Datelor”) iar Fero Mex va lua măsuri rezonabile pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate într-un mod adecvat.
 
Aveţi o serie de drepturi în baza legislaţiei româneşti privind protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv dreptul de a afla ce informaţii deţinem despre dumneavoastră şi în ce scopuri, şi dreptul de a modifica aceste date, dacă este cazul; aveţi, de asemenea, dreptul de a ne solicita să nu utilizăm aceste informaţii, pe motive întemeiate legitime. Vom lua toate măsurile posibile pentru a vă respecta dorinţele.
 
Este posibil, cu toate acestea, ca anumite prevederi legale, în special cele privitoare la aspecte de siguranţă, să nu ne permită acest lucru. Aveţi, de asemenea, dreptul de a nu fi supus deciziilor individuale efectuate prin mijloace automatizate. Vă puteţi exercita aceste drepturi adresându-vă în scris la adresa Fero Mex, Bd. Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2 Bucuresti, cod postal 020337.
 
Dacă aveţi întrebări concrete, va adresăm rugămintea de a ne trimite solicitarea dumneavoastră prin poştă la adresa Fero Mex, Bd. Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2 Bucuresti, cod postal 020337.
 
Colectarea acestor informaţii va permite Fero Mex să îndeplinească următoarele obiective:
1. Să facă acest site mai accesibil şi mai funcţional pentru dumneavoastră.
2. Să furnizăm mai rapid informaţii.
3. Să generăm conţinut mai relevant pentru dumneavoastră.
4. Să vă ajutăm să identificaţi cu uşurinţă serviciile ori informaţiile pe care Fero Mex vi le poate oferi.
5. Să folosim aceste informaţii pentru a aduce îmbunătăţiri site-ului.
6. Să identificăm tendinţe generale cu privire la site şi la utilizarea acestuia.
7. Să vă furnizăm serviciile şi produsele solicitate.
8. Să vă informăm cu privire la noi produse, oferte speciale, informaţii actualizate şi alte noi servicii pe care Fero Mex consideră că ar putea fi utile pentru dumneavoastră.

Permanent link to this article: http://feromex.ro/politica-de-confidentialitate/

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com